Welcome2Work - inlevingsspel

Welcome2Work
Inlevingsspel


Leef je in en verruim je blik

Heb je net een persoon met een arbeidsbeperking aangeworven of heb je concrete plannen? Misschien verwacht je weerstand van directe leidinggevenden of collega’s? Of heb je moeite om de directie te overtuigen van de meerwaarde van zo’n aanwerving. Onwetendheid en vooroordelen beïnvloeden vaak de bereidheid van mensen om zich open te stellen.

Hierop bieden we met dit Welcome2Work inlevingsspel een concreet antwoord. In kleine groepjes kunnen telkens een vijftal deelnemers zich ongeveer een uur lang inleven in een scenario waarbij iemand met een arbeidsbeperking wordt aangeworven.

Welcome2Work - inlevingsspel

Het spel laat deelnemers nadenken over en stilstaan bij wat het betekent om een werkzoekende met een beperking te zijn, wat dit concreet inhoudt op de werkvloer, de gevolgen voor het team etc. Belangrijk is dat niet enkel vooroordelen op tafel worden gelegd, maar onmiddellijk ook actief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Tijdens het spel nemen de deelnemers een rol aan. Daarna zullen ze, onder begeleiding van een moderator, vanuit hun personage nadenken en debatteren over verschillende aspecten van de aanwerving. Belangrijke thema’s zoals bestaande stereotypes rond de beperking, het aanpassen van het takenpakket en de rol van de bedrijfscultuur komen aan bod. Er zijn vijf unieke rollen voorzien:

Welcome2Work - inlevingsspel - vijf unieke rollen

We voorzien ook verschillende scenario’s waaruit u kan kiezen. Het is ook mogelijk om een eigen scenario uit te werken.

Het spel kan zowel online als offline worden gespeeld.

Voor de online versie gebruiken we de tool Miro. Geen zorgen als je hier niet bekend mee bent. Er is tijd voorzien om met de laagdrempelige tool te oefenen voor het spel begint.

Welcome2Work - inlevingsspel - Miro

Interesse? Contacteer ons en we bezorgen je alle benodigde informatie.

info@trendhuis.be